Sepet
Anasayfa
Hakkımızda
Fiyat Teklifi / Özel Sipariş
Sipariş Takip
İletişim

 

Telefon : 0232 489 16 59
 
E-mail adresi : info@reklamdiyari.com
1.2 ALICI
Unvanı :
Adresi : 
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil no :
Telefon :
Faks     :
E-mail adresi : 
 
MADDE 2. SÖZLEŞMEYE ESAS TEŞKİL EDEN ÜRÜN ve HİZMETLER
Ürün cinsi:
Ürün ebadı:
Ürün adedi:
Ürün teknik açıklamaları:
MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ve SÖZLEŞMEYE ESAS İŞLERİN İCRA ŞEKLİ
3.1 SÖZLEŞME KONUSU
.........................................................................................'nin, Reklam Diyarı Promosyon Hizmetleri  siparişini verdiği ve nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli işbu sözleşmede belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
3.2 SÖZLEŞMEYE ESAS İŞLERİN İCRA ŞEKLİ
Madde 2'de yer alan ürün/ürünlerin grafik ve tasarım çalışmaları SATICI firma tarafından yapılacaktır. SATICI firma tarafından yapılacak grafik-tasarım çalışmaları Madde 1.1'de yer alan SATICI e-mail adresinden  Madde 1.2 de yer alan ALICI firmanın e-mail adresine gönderilecek olup,  tüm grafik-tasarım çalışmalarının ALICI firmaya gösterimi ile ilgili trafik bu   e-mail adresleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Yapılacak grafik-tasarım çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm çalışmaların son hali yine sözkonusu e-mail adresleri aracılığıyla SATICI firma tarafından ALICI firmaya gönderilecek, ALICI firma bu e-mail'e ''ONAYLIYORUZ'' ibaresi eklemek suretiyle SATICI firmaya tekrar e-mail yanıtlama yoluyla  geri e-mail gönderecek ve ürünün baskıya gitmesi konusunda SATICI firmaya onay verecektir. Bu onay işleminden sonra SATICI firma ürün için baskı aşamasına geçme yetkisini almış sayılacak ve ürünün basımı ile ilgili işlemlere başlayacaktır. Onay e-mail'inden sonra ALICI firma tarafından herhangi bir değişiklik talebi olması halinde SATICI firmanın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 
 
 
MADDE 4. FATURA BİLGİLERİ
4. FATURA BİLGİLERİ
Firma ünvanı:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil No :
 
MADDE 5. ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
5.1 ÜRÜN /HİZMET BEDELİ
Madde 2'de belirtilen Katalog ürün fiyat bilgileri:
Ürün bedeli                              : TL
Katma Değer Vergisi (%18)     : TL
Toplam Ürün bedeli                 : TL
 
 
 
MADDE 6. SÖZLEŞMENİN SON BULMASI
Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamı taraflarca yerine getirildiğinde ve tarafların bir diğerinden talebi kalmadığında işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.
 
MADDE 7. UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ
İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
MADDE 8. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
Tarafların vergi levhası ve imza beyanname/sirküleri.
 
İşbu 2(iki) sayfadan ve (sekiz) maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anladık ve serbest irademizle imzaladık.
 
İzmir,   …...../..……/ 201…
 
SATICI FİRMA                                      ALICI FİRMA
Firma Yetkilisi                                     Firma Yetkilisi
Adı-Soyadı / Kaşe / İmza     Adı-Soyadı / Kaşe / İmza


BİZE ULAŞIN